Việt Nam ! Việt Nam !

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Ca Đoàn Ngàn Khơi

Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam hai câu nói bên vành nôi. Việt Nam nước tôi. Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam đây miền xinh tươi. Việt Nam đem vào sông.

danh sách bài hát của ca sĩ Ca Đoàn Ngàn Khơi