Cho Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Trúc Hồ

Ca sĩ: Lạc_Quan_Anh & Emmy Mai

Ca sĩ khác: Hồng Thảo (01-15); Quốc Khanh & Hồ Hoàng Yến

Một mai... khi em xa vắng. Anh sẽ ra sao ...? một mình. Một mai khi em xa vắng ... Anh biết sẽ làm sao ? Buồn lắm người ơi ... Đi về ...một mình lẻ loi. Bên đời chẳng còn có ai ...! Một mai... khi em xa vắng. Anh.

danh sách bài hát của ca sĩ Emmy Mai