Tại Sao

Tác giả: HOÀNG ĐÌNH HÙNG & :Anh Thi Đi

Ca sĩ: Vũ Bảo & Bùi Ngọc Thahh Trúc

Ca sĩ khác: Hoàng Đình Hùng & Kiên Giang

Anh hỏi tại sao người ta gọi là biển mặn. Biển mặn là vì có giọt mồ hôi của anh. Mồ hôi lăn tròn trên lưới đôi mắt long lanh. Lưới tung cá đầy thuyền xa ngày đêm nhớ bến... Em hỏi tại sao người ta gọi là biển mặn. Biển.

danh sách bài hát của ca sĩ Bùi Ngọc Thahh Trúc