Tại Sao

Tác giả: HOÀNG ĐÌNH HÙNG & :Anh Thi Đi

Ca sĩ: Hoàng Đình Hùng & Kiên Giang

Ca sĩ khác: Vũ Bảo & Bùi Ngọc Thahh Trúc

Anh hỏi tại sao người ta gọi là biển mặn. Biển mặn là vì có giọt mồ hôi của anh. Mồ hôi lăn tròn trên lưới đôi mắt long lanh. Lưới tung cá đầy thuyền xa ngày đêm nhớ bến... Em hỏi tại sao người ta gọi là biển mặn. Biển.