Xin Cảm Ơn Người

Tác giả: Hoàng Minh Dan & Tsĩ Nguyễn Quang Tuyến

Ca sĩ: Hoàng Minh Dan ,THƠ NGUYỄN QUANG TUYẾN

... 1.2.3/Tôi xin cảm Ơn Người .. Cảm ơn ai / đã cho tôi Cuộc sống ... Cảm ơn ai đã cho tôi Cuộc đời ... /Cảm ơn Người .....,Cảm ơn Người....... 1.2.3/Tôi xin cảm Ơn Người .. Cảm ơn ai / đã cho tôi Cuộc sống.

danh sách bài hát của ca sĩ Hoàng Minh Dan ,THƠ NGUYỄN QUANG TUYẾN