Quy Kính Phật Đà

Tác giả: Giác An

Ca sĩ: QUÁCH TUẤN DU & THANH NGỌC

Ca sĩ khác: Nam Cường; Quách Tuấn Du

Một nén hương tâm thành thắp dâng lên đài sen, quy ngưỡng ơn vô lượng của Đức Phật Thích Ca. Ngài đã khai con đường trí tuệ và từ bi, độ chúng sanh nhân loại thoát luân hồi tử sinh. Vì lòng Đại Bi nên ngài quyết tâm.

danh sách bài hát của ca sĩ QUÁCH TUẤN DU & THANH NGỌC