Biết Số 10

Tác giả: Cao Tâm

Ca sĩ: KHÁNH TRÂM

Tôi đi tìm tôi, giữa chốn hư vô. Trong cõi luỵ phiền. Trong đêm tối_lần cốt xương khô. Trong hoang vắng lối nào cho tôi. Tôi không là Anh, Anh vẫn như Tôi. Ôm ấp không gian. Nơi vô chốn, gặp biết riêng ai. Ôm muôn kiếp,

Hát Về Anh Nguyễn Bá Thanh

Tác giả: Cao Tâm

Ca sĩ: KHÁNH TRÂM

Có người… tâm hồn, trong sáng như vầng dương. Có người… tâm ấy dạt dào yêu thương. Có người… nặng tình, quê hương í a…. Nên lòng, dân quí dân thương chẳng nguôi. Bao lần, âm thầm, đâu xá chi ngày đêm. Bao lần, thao thức.

Lời Nguyện Cõi Từ Bi

Tác giả: Cao Tâm

Ca sĩ: KHÁNH TRÂM

Chiều nay mẹ đi lễ phật. Áo tràng lam, trang nghiêm chắp tay. Mẹ nguyện mẹ chắp tay cầu. Cầu cho con luôn sướng vui. Và cầu cho muôn nhà an lành. Cõi bình yên, không còn có chiến tranh. Cầu cho nước Việt đời đời an.

danh sách bài hát của ca sĩ KHÁNH TRÂM