Đường Tình Quanh Co (Tình Đời Quanh Co...)

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: CA NHẠC SĨ Hoàng Minh Dan

... Ai có yêu nhau Ở đời ... Thì yêu nhau thật tình / thật Lòng ... Đừng có lăng nhăng / loanh quanh. Hay là gian dối ... Vì Tình yêu / duyên Ở Đời không có bao nhiêu ..../ chẳng cò bao nhiêu. Khi yêu thật lòng / một.

Trung Thu Buồn (Mùa Thu Xa Em)

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: CA NHẠC SĨ Hoàng Minh Dan

Ca sĩ khác: Minh-Dan

.. Mùa ( trung) Thu... Năm nay .... Anh với em không còn hẹn hò ... Mùa Trung thu.... năm nay ...Hai đứa mình không còn bên nhau / cắt bánh cho nhau 2/quấn quít ...bên nhau ...3/. Bởi vì ...Em đã đi lấy chồng ... Còn.

danh sách bài hát của ca sĩ CA NHẠC SĨ Hoàng Minh Dan