Cung Đàn Xưa

Tác giả: Văn Cao

Ca sĩ: Trang Duyên

Ca sĩ khác: Ánh Tuyết; Cao Minh; Thu Giang; Lệ Thu; Trần Thái Hòa; Quỳnh Giao; Đức Tuấn; Xuân Phú; Thái Thanh (Trước 75); Thanh Lan (Trước 75); Hoài Hương; Thanh-Lan (Trước 75); Thái-Thanh (Trước 75)

Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn. Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn. Từ người ra đi chờ vắng tin người. Từ người ra đi là hết mơ rồi. Cung thương là tiếng đàn. Cung nam là tiếng người. Ai oán khúc ca.

danh sách bài hát của ca sĩ Trang Duyên