Lưu Bút Ngày Xanh (Tân Cổ)

Tác giả: Thanh Hằng

Ca sĩ: Minh Cảnh & Bích Hạnh (trước 75)

Ca sĩ khác: Hương Lan & Vũ Linh; Tài Linh & Chiêu Hùng; Tài Linh; Mỹ Châu (trước 75)

Lòng xao xuyến mỗi khi Hoa Phượng rơi. Nhắc lại câu chuyện buồn. Trường còn đây kia mái đỗ tường rêu. Bao kỹ niệm yêu dấu. Dâu dư âm của tiếng nói thơ ngây. Ngày hai đứa dìu nhau trước sân trường. Cùng đuổi bướm hái hoa.

Nỗi Buồn Hoa Phượng (Tân Cổ)

Tác giả: Thanh Sơn

Ca sĩ: Minh Cảnh & Bích Hạnh (trước 75)

Ca sĩ khác: Ngọc Huyền & Kim Tử Long; Hương Lan & Minh Phụng (trước 75)

1. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi. Phút gần gũi nhau mất rồi. Tạ từ là hết người ơi! Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Biết ai còn nhớ đến.

Nương Chiều

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Thanh Tuấn & Bích Hạnh (Tân cổ giao duyên trước 1975)

Ca sĩ khác: Vũ Anh; Hoàng Oanh; Nhạc Hòa Tấu; Thái Thanh; Đức Tuấn; Ban Cát Trắng.; Quỳnh Giao

Chiều ơi ! Lúc chiều về rợp bóng nương khoai. Trâu bò về rục mõ xa xôi, ơi chiều. Chiều ơi ! Áo chàm về quảy lúa trên vai. In hình vào sườn núi chơi vơi, ới chiều. Chiều ơi ! Lúc chiều về là lúc yên vui. Qua đường mòn.

danh sách bài hát của ca sĩ Bích Hạnh