Nước Mắt Đàn Ông

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: Minh Dan ( Phiên Bản Hai Cùng Lời )

Ca sĩ khác: Minh Dan

... ..Nước mắt đàn ông chỉ / để dành cho ai ... Nước mắt đàn ông chỉ có . / chỉ để dâng/ dành cho đời .../ khóc cho đời 3/. Dóng nước mắt ấy , chỉ nhỏ xuống.. khi biết con người. Chỉ / ganh đua ... Khi thấy Cuộc đời.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh Dan ( Phiên Bản Hai Cùng Lời )