Tân Cổ Buồng Cau Quê Ngoại

Tác giả: Thu An

Ca sĩ: Mạnh Quỳnh Và Phi Nhung (Tân Cổ Giao Duyên)

Quê Ngoại tôi ở mãi trong đồng sâu. Quê Ngoại có rất nhiều cau có rất nhiều trầu. Quê Ngoại tôi cũng nhiều mũi, mắt cũng nhiều đũa vắt. Ai đi đâu cũng đã từ lâu. Xa đồng sâu nay về đây về trong khói lửa. Tay xách buồng cau.

danh sách bài hát của ca sĩ Mạnh Quỳnh Và Phi Nhung