Nhật Ký Đời Cha

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Viet Hung

Ngày cha ra đi là trang nhật ký buồn, ngoảnh mặt bỏ lại hình bóng của quê hương. Không một người thân, không một người đến hỏi thăm đôi lời. Chút tình cũ yêu thương. Đoàn tàu sang ngang như tình thân lúc này. Cha mẹ nơi.

danh sách bài hát của ca sĩ Viet Hung