Bây Giờ Mẹ Ở Đâu

Tác giả: Võ Tá Hân; & Thơ: Lê Ngọc

Ca sỹ thể hiện: Đặng Thế Luân

Thao thức canh thâu dạ héo hon. Ví như băng giá lạnh trong hồn. Niềm đau mất mẹ còn trơ đó. Ân đức cao vời tợ Thái sơn. Mẹ hỡi giờ đây mẹ chốn nào? Biết chăng con nhớ mẹ con sầu. Có nghe con gọi trong nước mắt. Mẹ hỡi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ: Lê Ngọc