Trả Lại Em Yêu (Trả Lại Anh Yêu)

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Ba Chéo - Behringer - Neumann 105 (Happy Karaoke)

Ca sĩ khác: Thanh Lan & Nhật Trường; Tuấn Vũ; Elvis Phương; Chế Linh; Hạ Vy & Nini & Quỳnh Hương & Vina; Ngọc Lan; Julie; Ý Lan; Kenny Thái; Thanh Lan; Thái Châu; Hà Thanh (trước 75); Thái Thanh (trước 75); Julie Quang (trước 75); Thanh Lan & Nhật Trường (trước 75); Như Mai; Trần Thái Hòa & Loan Châu; Duy Quang; Quang Hà

Trả lại em yêu, khung trời Đại Học. Con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát. Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt. Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ. Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư.

danh sách bài hát của ca sĩ Ba Chéo - Behringer - Neumann 105