Em Phụ Tình Anh

Tác giả: Tuấn Cò

Ca sĩ: Quang Trường - Tuấn Cò (Karaoke Tuấn Cò)

Ca sĩ khác: Quang Trường

Tình mình giờ chia xa em nói chi câu đau lòng hỡi em? Từ nay phải xa nhau rồi cho em được vui trọn duyên mới. Tình vợ chồng bao năm nay cách chia mỗi người một nơi? Có thấu cho lòng tim anh nát tan vì em. Hãy vui bên.

danh sách bài hát của ca sĩ Quang Trường - Tuấn Cò