Mất Em Chiều Đông

Tác giả: Lynh Nghy

Ca sĩ: Khanh Di

Ca sĩ khác: Đông Nguyễn

Thơ: Minh Nhật. Yêu em một chiều đông buốt. Tuyết trắng nhẹ bay lả lơi. Tôi mơ dệt mộng khung trời. Say đắm tình yêu đầu đời. Ngỡ xuân sang đẹp tươi. Nhưng én về thuyền đã xa mù khơi. Trong tôi đậm mùa đông ấy. Giá.