Gánh Mẹ

Tác giả: Quách Beem

Ca sĩ: Khiếm Thị Nhất Sinh

Ca sĩ khác: Quách Beem & Lưu Minh Tuấn

Cho con gánh mẹ một lần , cả đời mẹ đã tảo tần gánh con , cho con gánh mẹ đầu non , cả lòng mẹ đã gánh con biển trời . Ngày xưa mẹ gánh à ơi , con xin gánh lại những lời mẹ ru , đường đời sương gió mịt mù , vì con.

danh sách bài hát của ca sĩ Khiếm Thị Nhất Sinh