Bê Lem Mùa Đông (Greensteeves)

Tác giả: Lời Việt: Đan Thanh; Nhạc Cổ

Ca sỹ thể hiện: AC& M

Mùa đông lạnh giá năm xưa, Chúa Hài Nhi thơ bé đơn sơ mặc quỳ suy tôn. Hãy tấu khúc ca Emmanuel, Chúa nay sinh xuống gian trần. Hãy tấu khúc ca Emmanuel, Chúa luôn ở cùng ta. Vì Sao lấp lánh trên cao, soi đường 3 Vua đến.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lời Việt: Đan Thanh; Nhạc Cổ