Bây Giờ Tháng Mấy

Tác giả: Từ Công Phụng

Ca sĩ: Ba Chéo - Apollo - MIC2000 - Double Compressor (Happy New Year !!!)

Ca sĩ khác: VNFBoy; Hoàng Nguyên; Xlarge; Đỗ Chánh

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? Lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm. Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi, trách nhau một lời thôi. Tâm hồn mình đâu lẻ đôi. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? Anh đi tìm màu hoa em cài. Chiều nay.

danh sách bài hát của ca sĩ Ba Chéo - Apollo - MIC2000 - Double Compressor