Corona Virus

Tác giả: Thành Công

Ca sĩ: Trương Tiến Thành

Virus bên trung hoa từ đâu mi sinh ra. Lóng lánh kiêu sa như chiếc vương miệng hoa. Da da da da da da. Mang tên corona corona corona. Em đẹp như tiên nga ngọt ngào như hương hoa. Duyên dáng kiêu sa. Anh ước sao đôi ta .da.

danh sách bài hát của ca sĩ Trương Tiến Thành