Hẹn Em Kiếp Sau

Tác giả: Lã. (Melody) & TiB (Rap)

Ca sĩ: Duy Phúc & Lã. & TiB

Hoa trái mùa hoa chóng tàn phai. Chớm nở một lần hoa tàn hoa để cho ai? Yêu trái thời tình sớm lụi tan. Vừa bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai. Hỏi trời cao hỡi tình là chi? Vừa gặp nhau đã vội biệt.

danh sách bài hát của ca sĩ TiB