Mật Ngữ 12 Chòm Sao

Tác giả: Tăng Nhật Tuệ

Ca sĩ: Tăng Nhật Tuệ & SG Prider

Ngày bé vẫn ước ao tôi là một ngôi sao. Băng qua những dãy núi thiên hà tận nơi nao. Dang rộng cánh đường bay xa mờ. Một bầu trời ước mơ giờ chẳng còn là ước mơ. Tôi nhìn thấy mình đang cháy lên. Rực sáng trên không.

danh sách bài hát của ca sĩ SG Prider