Cơn Mưa Đường Chân Trời

Tác giả: Tăng Nhật Tuệ

Ca sĩ: Hannie

Mẹ nói chuồn chuồn mùa này bay thấp. Trời ít mây hồng trời nhiều mây xám. Trưa trưa nắng trốn về miền xa mù. Mưa mưa lất phất trên vai mẹ gày. Nép nép trong tay mẹ, dưới chiếc ô màu mây. Mẹ nói chân trời, ở ngay trước.

Gửi Ông Già Noel

Tác giả: Tăng Nhật Tuệ & Win Minh Tuấn

Ca sĩ: Hannie & Super9 & Luna

Hình như sao băng đã mất tích. Vậy là điều ước ấy đã theo ngọn gió lên trời. Lại một mình cứ dõi theo người cách ba khu nhà. Người từng thương. Bỗng thấy nôn nao mùa đông đã tới lúc nào. Vậy là không cùng ai đội mũ len.

danh sách bài hát của ca sĩ Hannie