Điệp Khúc Buồn

Tác giả: Trúc Hồ

Ca sĩ: Y Lan

Ca sĩ khác: Lâm Thuý Vân; Ý Lan

Anh đã đi rồi em vẫn còn đây. Cô đơn trong gác đọa đầy. Gọi nhỏ chiều ơi buồn chi lạ, ngọn cỏ trên sân nhớ bước chân anh. Anh đã đi rồi em vẫn còn đây. Bơ vơ ôm lấy cuộc tình gầy. Những chiếc đèn đêm trước sân.