Quảng Ngãi Đất Mẹ Ngoan Cường

Tác giả: Trương Quang Lục

Ca sĩ: Châu Bình

Anh từng nói với em về Quảng Ngãi. Đất anh hùng sinh du kích Ba Tơ. Trong kháng chiến từ núi rừng sông bãi. Không cho quân giặc chiếm bao giờ. Như ngàn tiếng hát ru từ thuở nhỏ. Sóng sông Trà âm vang mãi tim ta. Luôn thôi.

danh sách bài hát của ca sĩ Châu Bình