Đại Lộ Hoàng Hôn

Tác giả: Y Vân

Ca sĩ: Vương Dzung

Ca sĩ khác: Vy Vân; Thanh Lan (trước 75); Hà Thanh (trước 75); Ánh Tuyết (trước 75); Thái Thanh

Người . . . về người đi . . . hoàng hôn . . . một lối. Đường một đưòng hai . . . chiều đưa vào tối. Trời . . . cao và gió . . . đầy. Hàng . . . cây cùng ghế . . . dài. Nào ai lẻ bóng ? Nào ai thành đôi ? Đời . . .

danh sách bài hát của ca sĩ Vương Dzung