Những album tạo bởi BachLong (6 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
C/T Ca Nhạc Xuân Yêu Thương 11 2792
SaxoPhone Hoa Tau Nhac Phap 2 2684
Bạch Long_Hãy Đến Bên Em 4 1520
The Best of Hắc Bạch Song Long _ YÊU 10 3178
BachLong Top Hit 2011 13 3345
The Best Of BachLong 12 2210