Những album tạo bởi BachLong (6 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
C/T Ca Nhạc Xuân Yêu Thương 11 2844
SaxoPhone Hoa Tau Nhac Phap 2 2719
Bạch Long_Hãy Đến Bên Em 4 1582
The Best of Hắc Bạch Song Long _ YÊU 10 3218
BachLong Top Hit 2011 13 3382
The Best Of BachLong 12 2261