Feliz Navidad

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng & ACB Kids

Ca sĩ khác: Hồ Lệ Thu; Đại Nhân & Hòa Mi & Chí Thiện & Băng Di; Team Đàm Vĩnh Hưng The Voice 2012; Nguyễn Phi Hùng; Đàm Vĩnh Hưng; Lý Nhã Lan

Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Ano y Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Ano y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I.

danh sách bài hát của ca sĩ ACB Kids