Em Như Chim Bồ Câu Trắng (Anh Như Chim Bồ Câu Trắng)

Tác giả: Trần Ngọc

Ca sĩ: Bé Bích Ngọc

Ca sĩ khác: Tốp Ca

Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời. Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời. Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. Em mong sao không có nước mắt rơi chia lìa. Em mong sao.

danh sách bài hát của ca sĩ Bé Bích Ngọc