Duyên Nợ

Tác giả: Vũ Đức Hạnh

Ca sĩ: Băng Nhi & Hoàng Sơn

Ca sĩ khác: Băng Nhi

Ghép đôi hai chữ yêu thương. Chữ yêu thời ngắn chữ thương thời dài. Tuổi yêu rồi sẽ qua mau. Nhưng còn thương đến trăm năm bạc đầu. Ghép đôi hai chữ vợ chồng. Trăm năm tình nghĩa mặn nồng có nhau. Biển đời bao cuộc bể.

danh sách bài hát của ca sĩ Hoàng Sơn