Tình Chưa Phai Dấu Yêu

Tác giả: Kannan Nguyễn

Ca sĩ: Kanna Nguyễn

Người đã đến như tình đã đến. Người đã đi như tình đã đi. Phút phân ly lệ tràn trên mi. Người chưa phai nhưng tình đã phai. Kỷ niệm còn lại hình bóng ai. Tình đã phai sao ta nhớ ai hoài. Trong tim anh tình chưa phai.

Mẹ Việt Nam

Tác giả: Văn Thành Nho

Ca sĩ: Kanna Nguyễn

Ca sĩ thể hiện : TỐNG CÁC CHIÊU QUÂN. A. Tình mẹ. Như suối trong ở đầu nguồn. Mẹ dành cho con. Học ăn học nói. Áo rách giữ lấy lề. Cha con vẫn mặc. Đàn cò bay la. Giọng mẹ ầu ơ... B. Con khôn lớn trong tay của.