Tám Năm Một Tình Yêu

Tác giả: Chế Khanh

Ca sĩ: Lâm Thi

Lời bài hát Tám Năm Một Tình Yêu. Ngọt đắng người ơi men tình bể dâu. Xin giữ lại nhau bao kỷ niệm đầu. Dù cho ngày tháng qua mau. Nhưng lòng anh không phai dấu. Cớ sao mình chẳng còn gần nhau. Vì biết rằng anh đã làm khổ.

danh sách bài hát của ca sĩ Lâm Thi