Người Đã Sang Sông

Tác giả: Nguyễn Nhất Huy

Ca sĩ: Phạm Như

Ca sĩ khác: Nhạc Hòa Tấu; Đông Đào; Như Quỳnh; Quỳnh Như; Quỳnh Trang; Thanh Bình

Về qua bến ngày xưa mưa rơi ướt đôi vai gầy. Dòng sông vẫn còn đây người xưa giờ như bóng mây. Ngoài kia lá vàng rơi thương con sáo bay xa bầy. Dù năm tháng đổi thay tiếng ca vẫn như còn đây. Ngày xưa đứng chờ em anh.

danh sách bài hát của ca sĩ Phạm Như