Duyên Đã Hết

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Phạm Thanh Sang

Nhiều khi anh nghĩ lại. Về lúc xưa gặp em. Là khi tim anh thuộc về em. Lúc đó anh nghĩ rằng. Tình mình sẽ luôn bền lâu. Như ta vẫn hằng mong. Chẳng có tình yêu nào. Là mãi mãi phải không. Sao tình mình lại rạn vỡ.

danh sách bài hát của ca sĩ Phạm Thanh Sang