Ja Ara E

Tác giả: P2J & Burna Boy

Ca sỹ thể hiện: Burna Boy

(Eheeeeeeeeeeeeeee). Ko juba, ko juba. (Eheeeeeeeeeeeeeee). Ko juba, ko juba. (Ahhhhhhhhhhhhhhh). Ko juba, ko juba. (Eheeeeeeeeeeeee, ahhhhhhhhhhhhh). Your body go rest o. Papa tell pikin o. Your body.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Burna Boy