Điều Anh Đang Lo

Tác giả: Yuki Huy Nam

Ca sĩ: PI.NO Phạm & Tanzui

Anh tìm nỗi nhớ. Anh tìm lại em. Màn đêm bóng tối. Bao quanh anh. Chắc có lẽ giờ người đã. Quên hết tất cả. Đoạn đường ta. Đã từng bước qua. Chắc có lẽ người đi mãi. Sẽ không bao giờ quay lại. Mà tại sao. Anh vẫn cứ.

danh sách bài hát của ca sĩ PI.NO Phạm