Trong Bàn Tay Chúa

Tác giả: Lê Đức Hùng

Ca sĩ: Thanh Hoài

Đặt bàn tay con, trong tay Chúa. Chúa ơi tháng năm đời con, xin dâng trao cho Ngài đây. Đặt đời con trong bàn tay Chúa. Chúa ơi trọn niềm tín thác. Chúa luôn yêu thương quan phòng chở che dắt dìu. Trong bàn tay chúa.

Yêu Lắm Tiếng Quê Mình Nghi Lộc Thân Yêu Ơi

Tác giả: Đình Dương

Ca sĩ: Thanh Hoài

Yêu lắm tiếng quê mình Nghi Lộc thân yêu ơi. Nghe giọng nói khô cằn của gió Lào cát bỏng. Của biển Đông gió mặn, nỗi vất vả nhọc nhằn. Của tình người sau trước. Yêu lắm tiếng quê mình Nghi Lộc thân yêu ơi. Là tiếng cha,

danh sách bài hát của ca sĩ Thanh Hoài