Euro Dollar

Tác giả: Chí Bằng

Ca sĩ: Châu Gia Kiệt & Lâm Vũ & Chí Bằng

Tình mình hôm qua. Biết sẽ sao đây bây giờ. Biết sẽ sao đây bây giờ. Anh trai tơ anh ngu ngơ. Anh mong chờ. Tiền thì không thiếu. Biết phải tiêu sao bây giờ. Biết phải tiêu sao bây giờ. Anh trai tơ anh ngu ngơ. Ôi giấc.

danh sách bài hát của ca sĩ Chí Bằng