Ngã Ba Đường Tình

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Lâm Chân Huy

Phai chang duyen so gieo bao trai ngang, chuyen tinh minh ngo da chim sau trong lang quên. Ngay em ra di khong biet ly, anh ngo em phu tinh, nhung dau biet em van con yeu anh. Thoi gian troi mai anh da co quên, nao ngo khi.

Xếp Nỗi Đau Vào Quá Khứ

Tác giả: Lâm Chấn Huy

Ca sĩ: Ân Khải Minh & Lâm Chân Huy

Mình đã yêu nhau bao nhiêu ngày qua. Và tình đó cho nhau được gì đâu. Một nửa trái tim em đã dành cho ai. Mà người nhận lấy đó chắc không phải anh. Rồi người quay lưng đi, anh vẫn đứng nhìn theo. Đặt từng cảm xúc ngăn.

danh sách bài hát của ca sĩ Lâm Chân Huy