Em Hạnh Phúc Anh Thấy Vui

Tác giả: Lương Phú Thiện

Ca sĩ: Dương Minh Tuấn & Lương Phú Thiện

Có một người dạy anh thế nào là yêu. Nhưng người ấy lại không yêu anh. Có một người anh trao hàng ngàn nỗi nhớ. Nhưng chẳng bao giờ người ấy nhớ về anh. Có một người với anh là tất cả. Nhưng với người ta anh chẳng là gì.