Lý Giao Duyên

Tác giả: Lý Huê Tình & Bửu Lộc (Lời Mới)

Ca sĩ: Trung Kiên & Minh Thanh

Trăm khúc ơ sông ơ đổ dồn về một ơ bến i. Anh chẳng yêu nàng anh chẳng yêu nàng. Anh đến mà chi ơ đây hỡi nàng nàng ơi. Hỡi nàng nàng à ơi anh chẳng yêu nàng. Anh đến mà chi đây. Đấy với đây không dây mà buộc. Em với anh.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh Thanh