Đã Quá Trễ (It's Too Late)

Tác giả: Huỳnh Hiền Năng & Nguyễn Như Lực

Ca sĩ: Ngô Thuỷ Tiên

Anh giờ chắc có lẽ đang thật hạnh phúc. Cùng cười nói trong tay ai... Để giờ đây chính em. Phải chấp nhận điều ấy. Có lẽ em của ngày xưa thật ngu ngốc. Vì đã quá tin nơi anh. Để giờ đây chính em. Phải chấp nhận điều.

danh sách bài hát của ca sĩ Ngô Thuỷ Tiên