Im Sorry

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Heo Ryma & Ebisu & Zicker

[Ver1] - Zicker. Anh đã từng nghĩ... sẽ mang hạnh phúc cho em... Nhưng a đâu ngờ nhỉ... a đã tổn thương e. Lời hứa của a không còn tác dụng nữa.... vì. A mang lầm lỗi vết thương của a không chữa khi... Sự tổn thương bắt.

danh sách bài hát của ca sĩ Zicker