Không Vì Em Nữa

Tác giả: Kim Chy

Ca sĩ: Kim Chi & Gil Lê & Đặng Quang Dũng

Đã có quá nhiều điều ẩn sâu từ đôi mắt em. Nhưng anh không thể hiểu được trong em. Nước mắt cũng đã không thể cạn thêm dù muốn lắm. Một lần này sẽ không vì em nữa. Hạnh phúc chỉ đến khi ta gần lại vì em. Mà trong em đâu.

danh sách bài hát của ca sĩ Đặng Quang Dũng