Trả Tình Về Quá Khứ

Tác giả: Sơn Hạ

Ca sĩ: Sơn Hạ & Hoàng Thịnh

Xin tình đừng lưu luyến vì tình lỡ mang bao ưu phiền. Xin tình đừng mong nhớ người ra đi còn thương tiếc chi. Bao niềm đau chôn dấu tình đầu lỡ mau phai nhạt màu. Xin vùi chôn quá khứ quay về đi ngày chưa biết chi. Đã qua.

danh sách bài hát của ca sĩ Hoàng Thịnh