Một Chút Tình Cho Quê Hương

Tác giả: Hoàng Thu Diệp

Ca sĩ: Ngọc Hiệp

Ca sĩ khác: Thiên Hùng

Nói lối :. Lúc còn ở quê hương tôi thường nghe em hát. Bài hát viết về một người lính Lê Dương. Khi về lại Phi Châu. Vẫn thấy lòng cứ mãi vấn vương. Thánh thót tiếng nhạc đàn tranh. Nghe nỗi buồn bay theo ngọn gió...

danh sách bài hát của ca sĩ Ngọc Hiệp