Trải Qua

Tác giả: Bảo Thạch

Ca sĩ: Khởi My & Pudding Vũ

Người ta nói nhìn em nay khác xưa nhiều. Ngày xưa em như cô gái vô tư hồn nhiên giữa dòng đời. Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Và em cũng chẳng nhớ đến mình đã đổi thay như thế nào? Mọi người vẫn thường ngắm lại mình.

danh sách bài hát của ca sĩ Pudding Vũ