Dạ Văn Quyên - Tình Chồng Vợ Nghĩa Phu Thê

Tác giả: Trần Thiên Hùng

Ca sĩ: Tư Xuân (Tân Uyên)

Ca sĩ khác: Hoàng Thu Diệp; Bạch Long Nhi; Bạch Liên Hương; Ngọc Hiền & Thiên Hùng; Hồng Vân & Thiên Hùng

1- (------) (------). (------) Muối dưa (oan). Đồng cam (liu) sớt chia (liu).-----. Vợ chồng (xề).----- nghĩa nặng tình sâu (oan). 2- Tháng ngày (xề) tấm mẳn (ú).-----. Ấm lạnh bên nhau (oan) (------). Tay (liu) trong.

Xàng Xê (20 Câu Nhịp 4 Lơi) - Buồn Viễn Xứ

Tác giả: Trần Thiên Hùng

Ca sĩ: Tư Xuân (Tân Uyên)

Ca sĩ khác: Ái Linh & Thiên Hùng

Gió chớm báo thu sang. Xanh ngát khoảng trời xanh giục lòng cô lữ. Nhìn lá vàng bay khơi sầu viễn xứ hồn quê hương khoảnh khắc chợt đong ... 1- ... ... đầy (xừ). Trên cánh Hải âu chao mình trong nắng sớm (cống). 2-.

danh sách bài hát của ca sĩ Tư Xuân (Tân Uyên)