Tiếng Hát Yêu Thương Tình Người

Tác giả: La Tuấn Dzũng

Ca sĩ: Huyền Trang Sao Mai

Ca sĩ khác: Diệu Hiền; Karaoke Beat Giọng Nữ

Tiếng Hát Yêu Thương Tình Người. Sáng tác: La Tuấn Dzũng. Tiếng hát yêu thương ngọt ngào. Gọi nhau cứu giúp đồng bào. Giúp trẻ thơ đang lạc loài. Người nghèo đói rách lang thang. Vất vả bơ vơ tuổi già. Mắt yếu cô đơn bệnh.

danh sách bài hát của ca sĩ Huyền Trang Sao Mai